Bezpieczeństwo

Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę a sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich i wymienione Upoważnieniu do Odbioru Dziecka. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości. Rodzic przebywając na terenie placówki wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.