Bezpieczeństwo

Bezpieczne warunki pobytu naszych uczniów to jeden z najważniejszych czynników określających nowoczesną szkołę a sprawdzone procedury gwarantują bezpieczeństwo dla jej uczniów.

Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców lub osoby upoważnione przez nich i wymienione Upoważnieniu do Odbioru Dziecka. Dlatego prosimy o pisemne upoważnienie osób, które w zastępstwie rodziców sporadycznie bądź regularnie odbierają dzieci. Osoby te zobowiązane są do okazywania dowodu tożsamości. Rodzic przebywając na terenie placówki wraz z dzieckiem, jest odpowiedzialny za jego zachowanie i bezpieczeństwo.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIA

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SMYK W BIELSKU-BIAŁEJ

 Celem procedur jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole poprzez:

– wdrażanie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,

– usystematyzowanie zasad postępowania wobec uczniów,

– zwiększenie kontroli nad osobami wchodzącymi na teren szkoły,

– zapewnienie sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie szkoły.

Procedury dotyczą:

– kadry zarządzającej,

– nauczycieli,

– rodziców/prawnych opiekunów uczniów,

– uczniów,

– pracowników administracji i obsługi.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11