Czas wolny uczniów

Pobyt dzieci w szkole to nie tylko lekcje i zajęcia dydaktyczne. Staramy się właściwie zrównoważyć czas pomiędzy poznawaniem nowych zjawisk w trakcie lekcji i zajęć edukacyjnych a swobodną zabawą pozwalającą na wykazaniu się własną inicjatywą i wolnym wyborem.

Dzieci spędzają również czas wolny na boisku szkolnym. Gry zespołowe, zabawy i konkursy na świeżym powietrzu sprawiają każdemu uczniowi wiele radości. Spacery edukacyjne, obserwowanie życia zwierząt i roślin uwrażliwią dzieci na piękno i bogactwo otaczającej przyrody.