Wizja Szkoły

Wizją naszej szkoły jest otwartość wobec uczniów i ich rodziców. Chcemy zapewnić uczniom przyjazne środowisko, w którym czuliby się pewnie, spędzając czas nauki w atmosferze wzajemnego poszanowania. Zależy nam na solidnym przygotowaniu ich do kolejnych etapów edukacji, aby finalnie wychować otwartych, kulturalnych, wrażliwych młodych ludzi.