Bezpieczeństwo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

 1. Uczeń uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców na uczestnictwo w tych zajęciach złożoną w formie pisemnej.
 1. Terminy zajęć terapeutycznych i logopedycznych ustalane są przez terapeutów i zatwierdzane przez Dyrektora.
 2. Uczniowie klas 1–3 odbierani są z sali lekcyjnej lub ze świetlicy szkolnej przez terapeutę i przez niego odprowadzani po zakończeniu zajęć.
 3. Uczniowie klas 4–8 stawiają się w u terapeuty punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.
 1. Wychowawcy klas 4–8 na bieżąco monitorują frekwencję swoich wychowanków na zajęciach terapeutycznych.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 1. Koła przedmiotowe / koła zainteresowań
 2. Uczeń uczestniczy w zajęciach kół przedmiotowych/zainteresowań na podstawie jego wyboru oraz deklaracji rodziców. Deklaracja rodzica stanowi zobowiązanie ucznia do uczestniczenia w tych zajęciach.
 3. Terminy zajęć kół ustalane są przez nauczycieli i zatwierdzane przez Dyrektora.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 5. Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie deklaracji lub zgody rodziców na uczestnictwo w tych zajęciach (zajęcia te są obowiązkowe).
 6. Terminy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ustalane są przez nauczycielii zatwierdzane przez Dyrektora.
 1. Uczniowie klas 4–8 stawiają się na zajęcia punktualnie w terminie rozpoczęcia zajęć.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11