Organizacja Szkoły

Harmonogram pracy szkoły

Szkoła czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–17.00.

Szkoła Podstawowa SMYK pracuje w oparciu o kalendarz szkolny opublikowany przez MEN.

Zajęcia dydaktyczne/lekcje w klasach I–III odbywają się w godzinach 8.00–13.20.

Koła naukowe, zajęcia dodatkowe, odbywają się w godzinach 13.30–17.00.

Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 7.00–8.00 oraz 13.30–17.00.

Konkursy

Uczniowie biorą udział w ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach: matematycznych, językowych, przyrodniczych, plastycznych.

Organizujemy również wewnątrzszkolne konkursy, quizy i turnieje przygotowywane przez nauczycieli i samych uczniów.

Fakultety

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą dla poszczególnych klas dodatkowe, obowiązkowe zajęcia w formie fakultetów.

Koła naukowe

Nauczyciele i wychowawcy prowadzą dla chętnych uczniów koła naukowe. Oferta kół naukowych ich harmonogram na dany rok szkolny zostaje ogłoszony w pierwszym tygodniu września.

Rodzice deklarują pisemnie chęć korzystania przez swoje dziecko z wybranych kół.