Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły
 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

 

Sekretariat

 

 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
Anna Kachel
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Beata Król
  Beata Król
  wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna
 • Agnieszka Matuszny
  Agnieszka Matuszny
  wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
  wychowawca klasy 4, pedagog, terapeuta pedagogiczny
 • Barbara Popiel
  Barbara Popiel
  wychowawca klasy 5, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  wychowawca klasy 6, religia, etyka
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawca klasy 7, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  wychowawca klasy 8, j. angielski, GIFT
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński
  wychowanie fizyczne, basen
 • Aleksandra Dobrogoszcz
  Aleksandra Dobrogoszcz
  technika
 • Paulina Zrójkowska
  Paulina Zrójkowska
  j.polski
 • Ewa Gabryś
  Ewa Gabryś
  przyroda, świetlica
 • Franciszek Rothkegel
  Franciszek Rothkegel
  chemia, koło chemiczne
 • Dorota Szymik
  Dorota Szymik
  fizyka
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
  j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
  native speaker - j. angielski
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
  muzyka
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje, świetlica klasa 1
 • Bogumiła Słupik
  Bogumiła Słupik
  informatyka, robotyka i programowanie
 • Anna Komędera
  Anna Komędera
  geografia
 • Katarzyna Śleziak
  Katarzyna Śleziak
  historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne
 • Ewelina Tomiczak
  Ewelina Tomiczak
  zajęcia taneczne
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
  edukacja dla bezpieczeństwa
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
  j. angielski
 • Klaudia Orawczak
  Klaudia Orawczak
  biologia
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  terapeuta pedagogiczny
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
  matematyka
 • Paulina Madejka
  Paulina Madejka
  język polski
Beata Król
wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna
Agnieszka Matuszny
wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
Anna Kachel
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Żaneta Talik
wychowawca klasy 4, pedagog, terapeuta pedagogiczny
Barbara Popiel
wychowawca klasy 5, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS
Dobrosława Fijak
wychowawca klasy 6, religia, etyka
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Anna Sromek
wychowawca klasy 7, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Dorota Bańbuła
wychowawca klasy 8, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Adam Kamiński
wychowanie fizyczne, basen
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – kierunek: Wychowanie Fizyczne – specjalność: trener. 
Aleksandra Dobrogoszcz
technika
Paulina Zrójkowska
j.polski
Ewa Gabryś
przyroda, świetlica
Franciszek Rothkegel
chemia, koło chemiczne
Dorota Szymik
fizyka
Magdalena Lesiak-Linnert
j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego
Rimon Mikhail
native speaker - j. angielski
Edyta Banatowska
nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Jolanta Krzanowska
muzyka
Kamila Telej
terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje, świetlica klasa 1
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bogumiła Słupik
informatyka, robotyka i programowanie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Historia
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Informatyka w szkole – studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej – studia podyplomowe
Anna Komędera
geografia
Katarzyna Śleziak
historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia XIX w.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: historia  
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, podyplomowe studia: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, kurs doszkalający: Biblioterapia z elementami arteterapii
Ewelina Tomiczak
zajęcia taneczne
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu, specjalizacja taniec- studium 2 letnie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek pedagogika praca socjalna
 • kursy w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, Krakowskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca – nieustannie
Monika Gajecka-Wróbel
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą

 • Uniwersytet Śląski, studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, w zakresie Oligofrenopedagogika

Marzena Grzesik
j. angielski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Filologia angielska

Klaudia Orawczak
biologia
 • Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Kierunek: Biologia
 • Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – studia podyplomowe- Kierunek Przyroda w szkole
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – studia podyplomowe kierunek Chemia w szkole
Aneta Stec
terapeuta pedagogiczny
Tomasz Gąsiorek
matematyka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne
Paulina Madejka
język polski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, studia podyplomowe: Logopedia z elementami neurologopedii.

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
  wychowawca klasy 4, pedagog, terapeuta pedagogiczny
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje, świetlica klasa 1
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  terapeuta pedagogiczny
 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog
 • Anna Hajman
  Anna Hajman
  pedagog
 • Jolanta Luty
  Jolanta Luty
  logopeda
Żaneta Talik
wychowawca klasy 4, pedagog, terapeuta pedagogiczny
Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Edyta Banatowska
nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Kamila Telej
terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje, świetlica klasa 1
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Aneta Stec
terapeuta pedagogiczny
Kamila Michalaszek
psycholog
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii Stosowanej – kierunek: Psychologia Stosowana – specjalności: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz Zdrowie i choroba

 • Moduł specjalizacyjny: Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii oraz Psychodietetyka

 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna

 • Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Anna Hajman
pedagog
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pedagogiki – kierunek: Pedagogika – specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Psychopedagogiczna.
Jolanta Luty
logopeda
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – kierunek: Pedagogika.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – studia podyplomowe – kierunek: Logopedia.