Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor Szkoły, terapia pedagogiczna
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor Szkoły, terapia pedagogiczna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Dorota Bańbuła
Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).

 

Sekretariat

 

 • Anna Kachel-Bednarek
  Anna Kachel-Bednarek
  wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Magdalena Wieja
  Magdalena Wieja
  sekretariat
Anna Kachel-Bednarek
wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Instytut studiów podyplomowych: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: księgowość i płace w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.
Magdalena Wieja
sekretariat

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Beata Król
  Beata Król
  wychowawca klasy 1, logopedia
 • Justyna Lonc-Łaba
  Justyna Lonc-Łaba
  wychowawca klasy 2
 • Anna Kachel-Bednarek
  Anna Kachel-Bednarek
  wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Urszula Bielicka
  Urszula Bielicka
  wychowawca klasy 4, świetlica 4
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawca klasy 5, plastyka, technika, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
  wychowawca klasy 6a, j. angielski, GIFT
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawca klasy 6b, wspomaganie, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Piotr Marchewa
  Piotr Marchewa
  wychowawca klasy 7, historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne, ZHR
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  wychowawca klasy 8, religia, etyka
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Grażyna Zygmunt
  Grażyna Zygmunt
  wychowanie fizyczne, Cheerleaderki
 • Ewelina Jaksik
  Ewelina Jaksik
  matematyka, zajęcia wyrównawcze
 • Elżbieta Tabaczniuk
  Elżbieta Tabaczniuk
  chemia
 • Agata Żwak
  Agata Żwak
  doradztwo zawodowe
 • Magdalena Krzemień
  Magdalena Krzemień
  geografia
 • Lidka Janura-Głowniak
  Lidka Janura-Głowniak
  świetlica 5
 • Aneta Pellar-Greczka
  Aneta Pellar-Greczka
  biologia, przyroda
 • Katarzyna Markiewicz
  Katarzyna Markiewicz
  świetlica w klasie 2
 • Marcin Jura
  Marcin Jura
  wychowanie fizyczne, piłka nożna
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
  j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
  native speaker - j. angielski
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
  muzyka
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  biblioteka, terapia pedagogiczna, wspomaganie
 • Patryk Molenda
  Patryk Molenda
  muzyka, Koło Musical Show
 • Ewelina Tomiczak
  Ewelina Tomiczak
  zajęcia taneczne
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
  edukacja dla bezpieczeństwa
 • Dorota Bijałd-Kliś
  Dorota Bijałd-Kliś
  Pedagog szkolny
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  świetlica 1, terapia pedagogiczna
 • Hanna Nyczka
  Hanna Nyczka
  fizyka
 • Ilona Bulanda
  Ilona Bulanda
  świetlica w klasie 3, kierownik świetlicy, wspomaganie
 • Klaudia Wygaś
  Klaudia Wygaś
  informatyka, robotyka i programowanie
 • Paulina Madejka
  Paulina Madejka
  język polski, wyrównawcze
 • Agnieszka Strzelec
  Agnieszka Strzelec
  gimnastyka korekcyjna
Beata Król
wychowawca klasy 1, logopedia
Justyna Lonc-Łaba
wychowawca klasy 2
 • Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej; Kierunek Pedagogika, specjalizacja Resocjalizacyjno-Opiekuńcza

 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej; kierunek Pedagogika, specjalizacja Terapia zajęciowa

 • Instytut Studiów Podyplomowych kierunek Pedagogika, specjalizacja Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Instytut Studiów Podyplomowych, kierunek Język Angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 • Egzamin PTE B2 (Pearson Test of English)

Anna Kachel-Bednarek
wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Instytut studiów podyplomowych: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: księgowość i płace w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.
Urszula Bielicka
wychowawca klasy 4, świetlica 4
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, specjalność nauczycielska
Anna Sromek
wychowawca klasy 5, plastyka, technika, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Marzena Grzesik
wychowawca klasy 6a, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Filologia angielska

Edyta Banatowska
wychowawca klasy 6b, wspomaganie, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Piotr Marchewa
wychowawca klasy 7, historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne, ZHR
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych kierunek: historia, specjalizacja: pedagogiczna

 • Uniwersytet Warszawski „Szkoła Edukacji”, dzienne studia podyplomowe z zakresu dydaktyki, pedagogiki, metodologii oraz psychologii

Dobrosława Fijak
wychowawca klasy 8, religia, etyka
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Dorota Bańbuła
Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Grażyna Zygmunt
wychowanie fizyczne, Cheerleaderki
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki Studia licencjackie na kierunku Wychowanie Fizyczne; specjalność Edukacja oraz rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki Studia licencjackie na kierunku Sport; specjalność Trener przygotowania motorycznego
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki Studia magisterskie na kierunku Wychowanie Fizyczne; specjalność Funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku
Ewelina Jaksik
matematyka, zajęcia wyrównawcze
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny – kierunek: matematyka 
Elżbieta Tabaczniuk
chemia
Agata Żwak
doradztwo zawodowe
Magdalena Krzemień
geografia
Lidka Janura-Głowniak
świetlica 5
Aneta Pellar-Greczka
biologia, przyroda
Katarzyna Markiewicz
świetlica w klasie 2
 • Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, studia podyplomowe Organizacja I Zarządzanie Oświatą (obecnie)
Marcin Jura
wychowanie fizyczne, piłka nożna
Magdalena Lesiak-Linnert
j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze
Rimon Mikhail
native speaker - j. angielski
Jolanta Krzanowska
muzyka
Kamila Telej
biblioteka, terapia pedagogiczna, wspomaganie
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Patryk Molenda
muzyka, Koło Musical Show
Ewelina Tomiczak
zajęcia taneczne
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu, specjalizacja taniec- studium 2 letnie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek pedagogika praca socjalna
 • kursy w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, Krakowskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca – nieustannie
Monika Gajecka-Wróbel
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą

 • Uniwersytet Śląski, studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, w zakresie Oligofrenopedagogika

Dorota Bijałd-Kliś
Pedagog szkolny
Aneta Stec
świetlica 1, terapia pedagogiczna
Hanna Nyczka
fizyka
Ilona Bulanda
świetlica w klasie 3, kierownik świetlicy, wspomaganie
Klaudia Wygaś
informatyka, robotyka i programowanie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalizacja: nauczycielska.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Matematyka z Informatyką, specjalizacja: nauczycielska.
Paulina Madejka
język polski, wyrównawcze
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, studia podyplomowe: Logopedia z elementami neurologopedii.
Agnieszka Strzelec
gimnastyka korekcyjna

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Beata Król
  Beata Król
  wychowawca klasy 1, logopedia
 • Anna Kachel-Bednarek
  Anna Kachel-Bednarek
  wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawca klasy 6b, wspomaganie, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapia pedagogiczna
 • Agata Żwak
  Agata Żwak
  doradztwo zawodowe
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  biblioteka, terapia pedagogiczna, wspomaganie
 • Dorota Bijałd-Kliś
  Dorota Bijałd-Kliś
  Pedagog szkolny
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  świetlica 1, terapia pedagogiczna
 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
 • Ilona Bulanda
  Ilona Bulanda
  świetlica w klasie 3, kierownik świetlicy, wspomaganie
Beata Król
wychowawca klasy 1, logopedia
Anna Kachel-Bednarek
wychowawca klasy 3, wspomaganie, terapia pedagogiczna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Instytut studiów podyplomowych: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: księgowość i płace w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.
Edyta Banatowska
wychowawca klasy 6b, wspomaganie, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Jakub Kryczka
terapia pedagogiczna
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Agata Żwak
doradztwo zawodowe
Kamila Telej
biblioteka, terapia pedagogiczna, wspomaganie
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dorota Bijałd-Kliś
Pedagog szkolny
Aneta Stec
świetlica 1, terapia pedagogiczna
Kamila Michalaszek
psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii Stosowanej – kierunek: Psychologia Stosowana – specjalności: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz Zdrowie i choroba,
 • Moduł specjalizacyjny: Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii oraz Psychodietetyka,
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania – studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,
 • Terapia Pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej – Instytut Studiów Podyplomowych – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
 • Terapia pedagogiczna dla psychologów – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Obserwacja dzieci w zakresie zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Terapia poznawczo-behawioralnej a TUS,
 • Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,
 • Pacjent młodzieżowy w terapii poznawczo – behawioralnej,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna
 • więcej informacji: www.kidsmatters.pl/team-member/kamila-michalaszek/
Ilona Bulanda
świetlica w klasie 3, kierownik świetlicy, wspomaganie