Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły
 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

 

Sekretariat

 

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Agnieszka Płaska
  Agnieszka Płaska
  wychowawca klasy 1
 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 2
 • Monika Górny
  Monika Górny
  wychowawca klasy 3
 • Barbara Popiel
  Barbara Popiel
  wychowawca klasy 4
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  wychowawca klasy 5
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawca klasy 6
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  wychowawca klasy 7
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński
  wychowawca klasy 8
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
 • Bogumiła Słupik
  Bogumiła Słupik
 • Anna Komędera
  Anna Komędera
 • Olga Hamerlińska
  Olga Hamerlińska
 • Agnieszka Strzelec
  Agnieszka Strzelec
 • Katarzyna Śleziak
  Katarzyna Śleziak
 • Paulina Szamborska
  Paulina Szamborska
 • Ewelina
  Ewelina
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
 • Renata Schodnicka
  Renata Schodnicka
  biblioteka
 • Klaudia Orawczak
  Klaudia Orawczak
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
 • Agnieszka Grzybowska-Sowa
  Agnieszka Grzybowska-Sowa
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
 • Klaudia Wygaś
  Klaudia Wygaś
Agnieszka Płaska
wychowawca klasy 1
Anna Kachel
wychowawca klasy 2
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Monika Górny
wychowawca klasy 3
Barbara Popiel
wychowawca klasy 4
Dobrosława Fijak
wychowawca klasy 5
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Anna Sromek
wychowawca klasy 6
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Dorota Bańbuła
wychowawca klasy 7
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Adam Kamiński
wychowawca klasy 8
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – kierunek: Wychowanie Fizyczne – specjalność: trener. 
Jakub Kryczka
Magdalena Lesiak-Linnert
Rimon Mikhail
Edyta Banatowska
Jolanta Krzanowska
Kamila Telej
Bogumiła Słupik
Anna Komędera
Olga Hamerlińska
Agnieszka Strzelec
Katarzyna Śleziak
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia XIX w.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: historia  
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, podyplomowe studia: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, kurs doszkalający: Biblioterapia z elementami arteterapii
Paulina Szamborska
Ewelina
Monika Gajecka-Wróbel
Marzena Grzesik
Renata Schodnicka
biblioteka
Klaudia Orawczak
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – kierunek: Biologia.
Aneta Stec
Agnieszka Grzybowska-Sowa
Tomasz Gąsiorek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne
Klaudia Wygaś
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalizacja: nauczycielska.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Matematyka z Informatyką, specjalizacja: nauczycielska.

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog
 • Anna Hajman
  Anna Hajman
  Pedagog szkolny
 • Jolanta Luty
  Jolanta Luty
  Logopeda
Kamila Michalaszek
psycholog
Anna Hajman
Pedagog szkolny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pedagogiki – kierunek: Pedagogika – specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Psychopedagogiczna.
Jolanta Luty
Logopeda
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – kierunek: Pedagogika.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – studia podyplomowe – kierunek: Logopedia.