Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły, terapeuta pedagogiczny
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  wychowawczyni klasy 8, Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły, terapeuta pedagogiczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Dorota Bańbuła
wychowawczyni klasy 8, Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

 

Sekretariat

 

 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 2, sekretariat, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny,
Anna Kachel
wychowawca klasy 2, sekretariat, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Instytut studiów podyplomowych: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: księgowość i płace w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Agnieszka Matuszny
  Agnieszka Matuszny
  wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 2, sekretariat, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny,
 • Beata Król
  Beata Król
  wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawczyni klasy 4, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika, technika
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
  wychowawczyni klasy 5a, j. angielski
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawczyni klasy 5b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Agnieszka Grzybowska-Sowa
  Agnieszka Grzybowska-Sowa
  wychowawczyni kl 6, świetlica, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • Barbara Popiel
  Barbara Popiel
  wychowawczyni klasy 7, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, basen
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  wychowawczyni klasy 8, Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Halina Kostynyuk
  Halina Kostynyuk
  nauczycielka języka polskiego jako obcego
 • Hanna Przybylska
  Hanna Przybylska
  świetlica
 • Lidia Kłoda
  Lidia Kłoda
  chemia
 • Lidka Janura-Głowniak
  Lidka Janura-Głowniak
  świetlica
 • Piotr Marchewa
  Piotr Marchewa
  historia
 • Aneta Pellar-Greczka
  Aneta Pellar-Greczka
  biologia
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  religia, etyka
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
  j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
  native speaker - j. angielski
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
  muzyka
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  świetlica, biblioteka, terapeuta pedagogiczny
 • Bogumiła Słupik
  Bogumiła Słupik
  informatyka, historia
 • Ewelina Tomiczak
  Ewelina Tomiczak
  zajęcia taneczne
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
  edukacja dla bezpieczeństwa
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
  matematyka, fizyka, koło astronomiczne, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze
 • Klaudia Wygaś
  Klaudia Wygaś
  informatyka, robotyka, programowanie, koło medialne
 • Paulina Madejka
  Paulina Madejka
  język polski, koło teatralne
Agnieszka Matuszny
wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Wydział Nauk Społecznych i Ekonomicznych: pedagogika specjalna -edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Anna Kachel
wychowawca klasy 2, sekretariat, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, terapeuta pedagogiczny,
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Instytut studiów podyplomowych: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: księgowość i płace w przedsiębiorstwie.
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna.
Beata Król
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Anna Sromek
wychowawczyni klasy 4, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika, technika
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Marzena Grzesik
wychowawczyni klasy 5a, j. angielski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Filologia angielska

Edyta Banatowska
wychowawczyni klasy 5b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Agnieszka Grzybowska-Sowa
wychowawczyni kl 6, świetlica, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej – filologia polska, medioznawstwo z elementami dziennikarstwa;

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – filologia polska, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców;

 • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne; logopedia

Barbara Popiel
wychowawczyni klasy 7, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, basen
Dorota Bańbuła
wychowawczyni klasy 8, Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Halina Kostynyuk
nauczycielka języka polskiego jako obcego
Hanna Przybylska
świetlica
Lidia Kłoda
chemia
Lidka Janura-Głowniak
świetlica
Piotr Marchewa
historia
Aneta Pellar-Greczka
biologia
Dobrosława Fijak
religia, etyka
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Magdalena Lesiak-Linnert
j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego, zajęcia wyrównawcze
Rimon Mikhail
native speaker - j. angielski
Jolanta Krzanowska
muzyka
Kamila Telej
świetlica, biblioteka, terapeuta pedagogiczny
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bogumiła Słupik
informatyka, historia
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Historia
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Informatyka w szkole – studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej – studia podyplomowe
Ewelina Tomiczak
zajęcia taneczne
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu, specjalizacja taniec- studium 2 letnie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek pedagogika praca socjalna
 • kursy w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, Krakowskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca – nieustannie
Monika Gajecka-Wróbel
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą

 • Uniwersytet Śląski, studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, w zakresie Oligofrenopedagogika

Tomasz Gąsiorek
matematyka, fizyka, koło astronomiczne, koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne
Klaudia Wygaś
informatyka, robotyka, programowanie, koło medialne
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalizacja: nauczycielska.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Matematyka z Informatyką, specjalizacja: nauczycielska.
Paulina Madejka
język polski, koło teatralne
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, studia podyplomowe: Logopedia z elementami neurologopedii.

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawczyni klasy 5b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
  pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
 • Agnieszka Grzybowska-Sowa
  Agnieszka Grzybowska-Sowa
  wychowawczyni kl 6, świetlica, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  świetlica, biblioteka, terapeuta pedagogiczny
 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
Edyta Banatowska
wychowawczyni klasy 5b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Żaneta Talik
pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
Agnieszka Grzybowska-Sowa
wychowawczyni kl 6, świetlica, logopeda, terapeuta pedagogiczny
 • Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej – filologia polska, medioznawstwo z elementami dziennikarstwa;

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – filologia polska, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców;

 • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne; logopedia

Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Kamila Telej
świetlica, biblioteka, terapeuta pedagogiczny
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kamila Michalaszek
psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii Stosowanej – kierunek: Psychologia Stosowana – specjalności: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz Zdrowie i choroba,
 • Moduł specjalizacyjny: Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii oraz Psychodietetyka,
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania – studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,
 • Terapia Pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej – Instytut Studiów Podyplomowych – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
 • Terapia pedagogiczna dla psychologów – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Obserwacja dzieci w zakresie zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Terapia poznawczo-behawioralnej a TUS,
 • Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,
 • Pacjent młodzieżowy w terapii poznawczo – behawioralnej,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna
 • więcej informacji: www.kidsmatters.pl/team-member/kamila-michalaszek/