Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.

 

Sekretariat

 

 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Izabela Banach
  Izabela Banach
  Zastępca dyrektora do spraw nauczania poza szkołą
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

Izabela Banach
Zastępca dyrektora do spraw nauczania poza szkołą
 • Koordynator w programie projektu międzynarodowych placówek oświatowych Libratus.
 • Koordynator w sprawach nauczania w trybie szkolnym oraz pozaszkolnym.
 • Uniwersytet Łódzki – kierunek: Ekonomia – specjalność: gospodarka samorządów terytorialnych.
 • University of Cambridge (London) :  
 • First Certificate in English
 • Certificate In Advanced English
 •  Certificate of Proficiency In English

tel. +48 784 965 594

libratus@wp.pl

Poniedziałek-Piątek 7.45–14.15

 

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Barbara Leszczyńska
  Barbara Leszczyńska
 • Agnieszka Strzelec
  Agnieszka Strzelec
 • Paulina Madejka
  Paulina Madejka
 • Katarzyna Śleziak
  Katarzyna Śleziak
 • Franciszek Rothkegel
  Franciszek Rothkegel
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
 • Anna Zaczek
  Anna Zaczek
 • Anna Kachel
  Anna Kachel
 • Agnieszka Płaska
  Agnieszka Płaska
 • Magdalena Szendzielorz-Sadlik
  Magdalena Szendzielorz-Sadlik
 • Monika Gałuszka
  Monika Gałuszka
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
 • Klaudia Orawczak
  Klaudia Orawczak
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
 • Anna Krzempek
  Anna Krzempek
 • Klaudia Wygaś
  Klaudia Wygaś
Barbara Leszczyńska
 •  studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, tytuł magister fizyki w zakresie fizyki doświadczalnej i jej zastosowań
Agnieszka Strzelec
Paulina Madejka
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, studia podyplomowe: Logopedia z elementami neurologopedii.
Katarzyna Śleziak
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia XIX w.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: historia  
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, podyplomowe studia: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, kurs doszkalający: Biblioterapia z elementami arteterapii
Franciszek Rothkegel
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii 

 • Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej

Tomasz Gąsiorek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne
Anna Zaczek
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 
  Wydział Włókiennictwa, 
  specjalizacja: odzieżownictwo,
  uzyskany stopień: magister inżynier 
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – studia podyplomowe
  kierunek: wychowanie fizyczne
Anna Kachel
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Agnieszka Płaska
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: Pedagogika Resocjalizacyjna z Elementami Profilaktyki.
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowane Nauczanie Wczesnoszkolne oraz Wychowanie Przedszkolne.
Magdalena Szendzielorz-Sadlik
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział: Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Specjalna – specjalność: oligofrenopedagogika.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział: Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Rewalidacyjna – specjalność: surdopedagogika.
 • Instytut Psychologii i Edukacji w Kielcach – kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Logopedia z Elementami Neurologopedii.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku – Białej – kierunek: Organizacja i Zarządzanie w Oświacie. 

 

Monika Gałuszka
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tychach – kierunek: Filologia Angielska – specjalność: nauczycielska.
 • Uniwersytet Śląski w Sosnowcu – kierunek: Filologia Angielska – specjalność: nauczycielska.
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek: Filologia Słowiańska – specjalność: translacja angielsko-rosyjsko-polska.
Dorota Bańbuła
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Dobrosława Fijak
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Klaudia Orawczak
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – kierunek: Biologia.
Adam Kamiński
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – kierunek: Wychowanie Fizyczne – specjalność: trener. 
Anna Sromek
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Anna Krzempek
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek: Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna z Logopedią.
Klaudia Wygaś
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna, specjalizacja: nauczycielska.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Matematyka z Informatyką, specjalizacja: nauczycielska.

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Anna Hajman
  Anna Hajman
  Pedagog szkolny
 • Jolanta Luty
  Jolanta Luty
  Logopeda
 • Patrycja Miech
  Patrycja Miech
  Nauczyciel wspomagający – terapeuta
Anna Hajman
Pedagog szkolny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pedagogiki – kierunek: Pedagogika – specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Psychopedagogiczna.
Jolanta Luty
Logopeda
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – kierunek: Pedagogika.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – studia podyplomowe – kierunek: Logopedia.
Patrycja Miech
Nauczyciel wspomagający – terapeuta
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Filologiczny – kierunek: Filologia Polska – specjalność: nauczycielska.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Wydział Polonistyki – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Zaburzeń w Mówieniu, Pisaniu i Czytaniu.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – studia podyplomowe – kierunek: Logopedia z Elementami Neurologii.