Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły
 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

 

Sekretariat

 

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Agnieszka Płaska
  Agnieszka Płaska
  wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna
 • Monika Górny
  Monika Górny
  wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna
 • Barbara Popiel
  Barbara Popiel
  wychowawca klasy 4, wychowanie fizyczne
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  wychowawca klasy 5, religia, etyka
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawca klasy 6, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński
  wychowawca klasy 8, wychowanie fizyczne
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  wychowawca klasy 7, j. angielski
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  doradca zawodowy, zajęcia świetlicowe
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
  j. hiszpański
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
  native speaker - j. angielski
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
  muzyka
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Bogumiła Słupik
  Bogumiła Słupik
  informatyka, robotyka i programowanie
 • Anna Komędera
  Anna Komędera
  geografia
 • Olga Hamerlińska
  Olga Hamerlińska
  fizyka
 • Agnieszka Strzelec
  Agnieszka Strzelec
  pierwsza pomoc
 • Katarzyna Śleziak
  Katarzyna Śleziak
  historia
 • Paulina Szamborska
  Paulina Szamborska
  zajęcia świetlicowe
 • Ewelina Tomiczak
  Ewelina Tomiczak
  zajęcia taneczne
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
  edukacja dla bezpieczeństwa
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
  j. angielski
 • Renata Schodnicka
  Renata Schodnicka
  biblioteka
 • Klaudia Orawczak
  Klaudia Orawczak
  przyroda, biologia, chemia
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  zajęcia świetlicowe
 • Agnieszka Grzybowska-Sowa
  Agnieszka Grzybowska-Sowa
  j. polski, koło teatralne
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
  matematyka
Agnieszka Płaska
wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki

 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Anna Kachel
wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Monika Górny
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna
Barbara Popiel
wychowawca klasy 4, wychowanie fizyczne
Dobrosława Fijak
wychowawca klasy 5, religia, etyka
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Anna Sromek
wychowawca klasy 6, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Adam Kamiński
wychowawca klasy 8, wychowanie fizyczne
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – kierunek: Wychowanie Fizyczne – specjalność: trener. 
Dorota Bańbuła
wychowawca klasy 7, j. angielski
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Jakub Kryczka
doradca zawodowy, zajęcia świetlicowe
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Magdalena Lesiak-Linnert
j. hiszpański
Rimon Mikhail
native speaker - j. angielski
Edyta Banatowska
nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Jolanta Krzanowska
muzyka
Kamila Telej
nauczyciel wspomagający, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bogumiła Słupik
informatyka, robotyka i programowanie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Historia
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Informatyka w szkole – studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej – studia podyplomowe
Anna Komędera
geografia
Olga Hamerlińska
fizyka
Agnieszka Strzelec
pierwsza pomoc
Katarzyna Śleziak
historia
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia XIX w.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: historia  
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, podyplomowe studia: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, kurs doszkalający: Biblioterapia z elementami arteterapii
Paulina Szamborska
zajęcia świetlicowe
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: biologia z nauczaniem biologii i edukacji zdrowotnej

 • Uniwersytet Jagielloński, biologia: biologia eksperymentalna

Ewelina Tomiczak
zajęcia taneczne
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu, specjalizacja taniec- studium 2 letnie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek pedagogika praca socjalna
 • kursy w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, Krakowskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca – nieustannie
Monika Gajecka-Wróbel
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą

 • Uniwersytet Śląski, studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, w zakresie Oligofrenopedagogika

Marzena Grzesik
j. angielski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Filologia angielska

Renata Schodnicka
biblioteka
 • Medyczne Studium Zawodowe w Opolu – Pielęgniarka dyplomowana
 • Uniwersytet Opolski – Filologia rosyjska z filologią polską (studia magisterskie)
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa
 • Akademia WSB – Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa
Klaudia Orawczak
przyroda, biologia, chemia
 • Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Kierunek: Biologia
 • Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie – studia podyplomowe- Kierunek Przyroda w szkole
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium – studia podyplomowe kierunek Chemia w szkole
Aneta Stec
zajęcia świetlicowe
Agnieszka Grzybowska-Sowa
j. polski, koło teatralne
 • Akademia Techniczo-Humanistyczna w Bielsku-Białej – filologia polska, medioznawstwo z elementami dziennikarstwa;

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – filologia polska, nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców;

 • studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne; logopedia

Tomasz Gąsiorek
matematyka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog
 • Anna Hajman
  Anna Hajman
  Pedagog szkolny
 • Jolanta Luty
  Jolanta Luty
  Logopeda
Kamila Michalaszek
psycholog
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii Stosowanej – kierunek: Psychologia Stosowana – specjalności: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz Zdrowie i choroba

 • Moduł specjalizacyjny: Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii oraz Psychodietetyka

 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna

 • Studia podyplomowe – Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Anna Hajman
Pedagog szkolny
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pedagogiki – kierunek: Pedagogika – specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna.
 • Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Psychopedagogiczna.
Jolanta Luty
Logopeda
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – kierunek: Pedagogika.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – studia podyplomowe – kierunek: Logopedia.