Kadra Szkoły

Dyrekcja

 

 • Marta Synal-Zarzecka
  Marta Synal-Zarzecka
  Dyrektor szkoły
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Krystyna Miodońska
  Krystyna Miodońska
  Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
Marta Synal-Zarzecka
Dyrektor szkoły
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział: Etnologii i Nauk o Edukacji – Instytut Nauk o Edukacji – studia podyplomowe – kierunek: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie – Wydział Nauk Społecznych – studia podyplomowe – kierunek: Terapia Patologii Zachowań.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej – Instytut Edukacji Ustawicznej – studia podyplomowe – kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą.
Dorota Bańbuła
Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Krystyna Miodońska
Zastępca dyrektora ds. administracyjno-kadrowych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – kierunek: Pedagogika – specjalność: pedagogika przedszkolna.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Bielsku-Białej – studia podyplomowe: Zarządzanie Szkołą i Placówką Oświatową.

 

Poniedziałek 7.15–15.15

Wtorek 7.30–16.00

Środa, czwartek, piątek 7.30–15.30

tel. 33 821 99 33

 

Sekretariat

 

 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
Anna Kachel
wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.

 

Nauczyciele

Należą do grona wykwalifikowanych pedagogów, dla których praca z dziećmi jest ogromną przyjemnością. Są to osoby z prawdziwym powołaniem do wykonywania zawodu pedagoga. Zawodu niezmiernie trudnego, gdyż prawdziwą sztuką jest umiejętność przekazywania dzieciom wiedzy, w sposób, mądry i przystępny. Nasi pedagodzy posiadają bogatą osobowość, chcą się dzielić swoimi doświadczeniami. Zachęcają, rozbudzają dziecięce zainteresowania. Są otwarci na nowości, aktywni, chcący doskonalić posiadaną wiedzę i umiejętności, a swoim uczniom dający coś z samych siebie. Wykonując swoją pracę zajmują się nie tylko kształceniem, ale i wychowaniem. Dobry nauczyciel to dobry obserwator. Powinien zdobyć klucz do każdego ucznia, aby w odpowiedni sposób go motywować i zachęcać do nauki, uczyć pokonywania trudności, jeśli się pojawiają, pokazywać możliwości rozwiązywania różnych problemów. Dobry nauczyciel nigdy nie zniechęci swojego ucznia do pracy, odszuka jego mocne strony i nauczy jak radzić sobie ze słabościami.

 

 • Anna Kachel
  Anna Kachel
  wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Beata Król
  Beata Król
  wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
 • Agnieszka Matuszny
  Agnieszka Matuszny
  wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
 • Marzena Grzesik
  Marzena Grzesik
  wychowawczyni klasy 4a, j. angielski
 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawczyni klasy 4b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
  wychowawczyni klasy 5, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
 • Barbara Popiel
  Barbara Popiel
  wychowawczyni klasy 6, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, basen
 • Dobrosława Fijak
  Dobrosława Fijak
  wychowawczyni klasy 7, religia, etyka
 • Anna Sromek
  Anna Sromek
  wychowawczyni klasy 8, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika, technika
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński
  wychowanie fizyczne, basen
 • Ewa Gabryś
  Ewa Gabryś
  przyroda, geografia, biblioteka, świetlica
 • Franciszek Rothkegel
  Franciszek Rothkegel
  chemia, koło chemiczne
 • Dorota Bańbuła
  Dorota Bańbuła
  Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Aneta Pellar-Greczka
  Aneta Pellar-Greczka
  biologia
 • Hanna Nyczka
  Hanna Nyczka
  fizyka
 • Magdalena Lesiak-Linnert
  Magdalena Lesiak-Linnert
  j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego
 • Rimon Mikhail
  Rimon Mikhail
  native speaker - j. angielski
 • Jolanta Krzanowska
  Jolanta Krzanowska
  muzyka
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  świetlica 1 i 2, terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Bogumiła Słupik
  Bogumiła Słupik
  informatyka
 • Katarzyna Śleziak
  Katarzyna Śleziak
  historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne
 • Ewelina Tomiczak
  Ewelina Tomiczak
  zajęcia taneczne
 • Monika Gajecka-Wróbel
  Monika Gajecka-Wróbel
  edukacja dla bezpieczeństwa
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  świetlica klasa 3, terapeuta pedagogiczny
 • Tomasz Gąsiorek
  Tomasz Gąsiorek
  matematyka
 • Paulina Madejka
  Paulina Madejka
  język polski
Anna Kachel
wychowawca klasy 1, edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, koło turystyczno-krajoznawcze
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wydział Humanistyczno-Społeczny – kierunek: Edukacja Zintegrowana Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Wydział Pedagogiczny – kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
Beata Król
wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna, logopeda
Agnieszka Matuszny
wychowawca klasy 3, edukacja wczesnoszkolna, koło turystyczne, SmykoZumba
Marzena Grzesik
wychowawczyni klasy 4a, j. angielski
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Filologia angielska

Edyta Banatowska
wychowawczyni klasy 4b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Żaneta Talik
wychowawczyni klasy 5, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
Barbara Popiel
wychowawczyni klasy 6, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, basen
Dobrosława Fijak
wychowawczyni klasy 7, religia, etyka
 • Papieska Szkoła Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny – kierunek: Teologia – specjalność: liturgika.

 

Anna Sromek
wychowawczyni klasy 8, plastyka, Mała Akademia Sztuki, ceramika, technika
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Pedagogiczno-Artystyczny – kierunek: Wychowanie Plastyczne – specjalność: rzeźba.
Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Adam Kamiński
wychowanie fizyczne, basen
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – kierunek: Wychowanie Fizyczne – specjalność: trener. 
Ewa Gabryś
przyroda, geografia, biblioteka, świetlica
Franciszek Rothkegel
chemia, koło chemiczne
Dorota Bańbuła
Wicedyrektor, j. angielski, GIFT
 • Uniwersytet Jagielloński -Wydział Prawa i Administracji – kierunek: Prawo. 
 • Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie – podyplomowy kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego.
 • Certificate of Proficiency in English.
 • Akredytacja Qualified Teacher Status (Londyn).
Aneta Pellar-Greczka
biologia
Hanna Nyczka
fizyka
Magdalena Lesiak-Linnert
j. hiszpański, koło języka hiszpańskiego
Rimon Mikhail
native speaker - j. angielski
Jolanta Krzanowska
muzyka
Kamila Telej
świetlica 1 i 2, terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Bogumiła Słupik
informatyka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach – Historia
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach – Informatyka w szkole – studia podyplomowe
 • Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach – Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej – studia podyplomowe
Katarzyna Śleziak
historia, wiedza o społeczeństwie, koło historyczne
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: doktor nauk humanistycznych, dyscyplina: historia, specjalność: historia XIX w.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Humanistyczny, kierunek: historia  
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, podyplomowe studia: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Filologiczny, kurs doszkalający: Biblioterapia z elementami arteterapii
Ewelina Tomiczak
zajęcia taneczne
 • Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu, specjalizacja taniec- studium 2 letnie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – kierunek pedagogika praca socjalna
 • kursy w Państwowej Szkole Baletowej w Poznaniu, Krakowskim Teatrze Tańca i Kieleckim Teatrze Tańca – nieustannie
Monika Gajecka-Wróbel
edukacja dla bezpieczeństwa
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą

 • Uniwersytet Śląski, studia magisterskie w zakresie Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, w zakresie Oligofrenopedagogika

Aneta Stec
świetlica klasa 3, terapeuta pedagogiczny
Tomasz Gąsiorek
matematyka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach kierunek matematyka mgr, specjalność finansowa i przygotowanie pedagogiczne
Paulina Madejka
język polski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filologiczny, kierunek: filologia polska, specjalność nauczycielska.
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, studia podyplomowe: Logopedia z elementami neurologopedii.

 

Pedagodzy i specjaliści

 

 • Edyta Banatowska
  Edyta Banatowska
  wychowawczyni klasy 4b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Żaneta Talik
  Żaneta Talik
  wychowawczyni klasy 5, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
 • Jakub Kryczka
  Jakub Kryczka
  terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Kamila Telej
  Kamila Telej
  świetlica 1 i 2, terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Aneta Stec
  Aneta Stec
  świetlica klasa 3, terapeuta pedagogiczny
 • Kamila Michalaszek
  Kamila Michalaszek
  psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
Edyta Banatowska
wychowawczyni klasy 4b, nauczyciel wspomagający, rewalidacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wolontariat
 • Uniwersytet Śląski: kierunek pedagogika 

 • Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie: pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób ze spectrum autyzmu

Żaneta Talik
wychowawczyni klasy 5, pedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda
Jakub Kryczka
terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Wydział Zarządzania: Turystyka i Rekreacja, specjalność: Turystyka Międzynarodowa

 • Krakowska Akademia Im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – Wydział Psychologii i Nauk Humanitarnych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Pedagogika Inkluzywna

 • Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne

 • Studia podyplomowe: Terapia Pedagogiczna z Elementami Integracji Sensorycznej

Kamila Telej
świetlica 1 i 2, terapeuta pedagogiczny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacje
 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Wydział Nauk o Edukacji, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Aneta Stec
świetlica klasa 3, terapeuta pedagogiczny
Kamila Michalaszek
psycholog, terapeuta, analityk zachowania, trener TUS
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Psychologii Stosowanej – kierunek: Psychologia Stosowana – specjalności: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna oraz Zdrowie i choroba,
 • Moduł specjalizacyjny: Psycholog w zespole terapeutycznym – całościowa opieka psychologiczna na oddziale psychiatrii oraz Psychodietetyka,
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju lub zachowania – studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie,
 • Terapia Pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej – Instytut Studiów Podyplomowych – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie,
 • Terapia pedagogiczna dla psychologów – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Obserwacja dzieci w zakresie zaburzeń przetwarzania sensorycznego,
 • Terapia poznawczo-behawioralnej a TUS,
 • Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży,
 • Pacjent młodzieżowy w terapii poznawczo – behawioralnej,
 • Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej Zdrowie i Odporność Psychiczna
 • więcej informacji: www.kidsmatters.pl/team-member/kamila-michalaszek/