Bezpieczeństwo

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W SIECI

 

  1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym i programem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych oraz dającym możliwość pełnej kontroli nad komputerem uczniowskim.
  1. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.
  2. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:

– przestrzegać regulaminu pracowni komputerowej;

– przestrzegać netykiety;

– przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo

poznanych osób;

– nie przekazywać danych osobowych;

– nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;

– nie korzystać z komunikatorów bez zgody i wiedzy nauczyciela;

– nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików bez zgody i wiedzy nauczyciela.

– nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www i na dysku komputera.

– w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela

o pomoc.

  1. Pedagog ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.
  2. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

 

UŻYWANIE PRZEZ UCZNIÓW TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

 I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

 

  1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów

komórkowych i innych urządzeń elektronicznych jak i-Pad, i-Pod, psp itp. (aparaty powinny być wyłączone i schowane).

  1. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu bądź innego urządzenia jest zabronione.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub uszkodzenie aparatu na

terenie szkoły (uczeń zobowiązany jest do pilnowania swojego telefonu) oraz

w trakcie innych zajęć szkolnych (np. wycieczka, kino).

  1. Nieprzestrzeganie ustaleń objętych procedurą skutkuje odebraniem przez

nauczyciela telefonu lub innego urządzenia elektronicznego i przekazaniem do

sekretariatu szkoły, skąd może go odebrać tylko osobiście rodzic ucznia.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11