Biblioteka

Regulamin Biblioteki Smyka

 1. Z biblioteki Smyka mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia, potwierdzając to własnym podpisem na karcie czytelnika.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach ustalonych przez dyrekcję.
 5. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do skorzystania w czasie lekcji.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
 7. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć ilość wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu książek o kolejne 2 tygodnie.
 8. Czytelnicy są zobowiązani do dbałości o wypożyczone materiały.
 9. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę, a jeśli nie jest to możliwe, to oddać inną – o zbliżonej wartości – wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Zauważone uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 11. Wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić przed zakończeniem roku szkolnego – termin będzie podawany w e-dzienniku.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie zaświadczenia potwierdzającego zwrot wszystkich wypożyczonych materiałów do biblioteki.
 13. W bibliotece należy zachować spokój, obowiązuje zakaz spożywania posiłków oraz picia napojów.

 

Biblioteka od 09.2020 r. będzie czynna w: 

wtorki 13:55 – 14:40

środy 8.00 – 11.00 oraz 12:25 – 13:10

czwartki 9.00 – 12.00

piątki 10.00 – 12.00