Misja Szkoły

Jesteśmy Prywatną Szkołą Podstawową. Zajmujemy się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku 6-13 lat. Zależy nam na zapewnieniu naszym uczniom wszechstronnego oraz prawidłowego rozwoju, zgodnego z wiekiem i umiejętnościami. Chcemy, aby byli oni jak najlepiej przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie, aby odnosili sukcesy na miarę swoich możliwości.

Zależy nam również na zapewnieniu naszym wychowankom jak najlepszej opieki i bezpieczeństwa. Chcemy, aby czuli się pewnie i byli pod najlepszą opieką merytoryczną i wychowawczą. Dla nas uczniowie stanowią najwyższą wartość, tak więc w naszej pracy pedagogicznej kierujemy się tylko i wyłącznie ich dobrem.