Origami

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z piękną sztuką łamania papieru, pochodzącą z Dalekiego Wschodu. Uczy ona w jaki sposób składając zwykłą kartkę papieru uzyskać kształty zwierząt, kwiatów, ozdób, czy innych figur geometrycznych.

Zajęcia origami rozwijają u dzieci: sprawność manualną, koncentrację i podzielność uwagi, wyobraźnię przestrzenną, myślenie twórcze i konstrukcyjne, myślenie logiczne, spostrzegawczość, umiejętność komunikowania się. Ułatwiają zapamiętywanie, uczą dokładności, precyzji i dyscypliny. Uczą współpracy w grupie, przestrzegania przyjętych zasad i reguł… a przede wszystkim są szkołą cierpliwości.