Gimnastyka Korekcyjna

Program przeznaczony jest dla klas I-III szkoły podstawowej i jest jednolity dla każdego poziomu wiekowego. Należy jednak pamiętać o zwiększaniu intensywności ćwiczeń, ilości powtórzeń oraz doborze odpowiednich przyborów w zależności od wieku i stopnia zaawansowania ćwiczących.

Cel główny: Wytworzenie u uczniów nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.

Cele ogólne:

Poznanie prawidłowej sylwetki, uświadomienie i umotywowanie uczniom potrzeby uczestnictwa w zajęciach, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń, utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania, poznanie i nabycie umiejętności ruchowych z zakresu gimnastyki korekcyjnej i wykorzystanie ich w życiu codziennym.

Prowadząca: Agnieszka Strzelec