Ceramika

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów od 1 do 8 klasy. Podczas zajęć uczniowie realizują tematy, ułożone w taki sposób, by stopniowo zapoznawać się z różnymi technikami pracy w glinie. Celem koła jest zapoznanie uczniów z podstawami ceramiki artystycznej, rozwijanie ich zdolności manualnych, wyobraźni, kreatywności oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej. Wszystkie wykonywane prace są własnością autora i po zakończeniu pracy nad nimi są zabierane przez ucznia do domu. 

Ceramika w Roku Szkolnym 2018/19 rozpoczęta.
Lepimy miseczki metodą zwojów, kończymy prace z roku poprzedniego.