Koło Sportowe SKS

Zajęcia SKS odbywają się dla wszystkich chętnych. Młodzież uczestnicząca w zajęciach ma możliwość rozwijania sprawności fizycznej, zainteresowań sportowych i czynnego spędzania czasu wolnego.

 Prowadzący: Adam Kamiński

 sks_-_wspinaczka_5_20151015_2035858556