Warsztaty z zastosowania technik pamięciowych w nauce języków obcych

25 lutego 2018

1 marca w naszej szkole zostaną przeprowadzone warsztaty z zastosowania technik pamięciowych w nauce języków obcych. Zajęcia będą dotyczyły metody, którą będzie można wykorzystać przy uczeniu się (zapamiętywaniu) dużej liczby słówek obcych. Metoda ta znajduje zastosowanie nie tylko przy nauce któregokolwiek z języków obcych, ale także przy zapamiętywaniu wyrazów obcych z języka polskiego. Może to zwiększyć elokwencję dziecka, przez poszerzanie zasobów jego słownictwa. Zajęcia przeprowadzone zostaną podczas wybranej godziny lekcyjnej, a ich zorganizowania podjęła się Akademia Rozwoju SMART UP. Przy okazji odbywania się warsztatów uzyskają Państwo jeszcze dodatkowe informacje, które pozwolą w przyszłości zorientować się co do możliwości poznawania innych metod, dotyczących treningu pamięci, czy technik szybkiego czytania.