VII PUCHAR SMYKA

22 stycznia 2019

Akademia Przedszkolaka „SMYK”

oraz

Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK”

zaprasza na

ZAWODY NARCIARSKIE 

VII PUCHAR „SMYKA” 2019,

które odbędą się 2 marca na Białym Krzyżu

Regulamin zawodów – VII PUCHAR SMYKA

1. Organizator zawodów:

Akademia Przedszkolaka „SMYK” ul. Gościnna 40, 43-300 Bielsko-Biała
Prywatna Szkoła Podstawowa „SMYK” ul. Powstańców Śląskich 3, 43-300 Bielsko-Biała

2. Cele zawodów:

a) popularyzacja narciarstwa zjazdowego pośród najmłodszych,
b) wychowanie w duchu fair play,
c) podnoszenie poziomu narciarstwa zjazdowego,
d) integracja środowiska narciarskiego i sportowego.

3. Termin zawodów: 02.03.2019 r. (sobota).

4. Miejsce zawodów: Szczyrk, stok Biały Krzyż

5. Opłata startowa

a) 50 PLN – płatne w sekretariacie przedszkola lub szkoły do 01 lutego 2019. W tym dniu zostają zamknięte listy. Kwota przeznaczona jest na puchary, dyplomy, upominki.

Sposób przeprowadzania zawodów:

a) Zawody przeprowadzane są zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym.

b) Zawody przeprowadzane są w kilku grupach (podział według wieku i płci oraz na dzieci przedszkolne i szkolne).           
c) Zbiórka na stoku: 8.00 -dzieci przedszkolne,9.00-dzieci szkolne
d) Zawody rozpoczynają się od godziny 9.00 dla grupy przedszkolnej i od godziny 10.00 dla grupy szkolnej
e) Zawody to jeden samodzielny przejazd uczestnika zawodów Slalomu Giganta.
f) Za startujących zawodników biorą odpowiedzialność rodzice lub prawni opiekunowie. Organizator zaleca ubezpieczenie zawodników od NNW. 
g) Komisję sędziowską powołuje organizator.
h) Koszty wyciągów narciarskich pokrywają uczestnicy zawodów.
i)Wszyscy uczestnicy dostają nagrody: dyplom pamiątkowy, puchar oraz upominek

9. Postanowienia dodatkowe:

a) Organizator jest uprawniony do dokumentowania przebiegu zawodów w formie filmowej oraz fotograficznej.
b) Organizator jest uprawniony do wykorzystania dokumentacji filmowej oraz fotograficznej w celach promocyjnych Organizatora zawodów oraz zawodów Pucharu SMYKA
c) Akceptacja Regulaminu Zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie w celach opisanych w pkt 9. b) wizerunków uczestników Zawodów Puchar SMYKA tj. osób startujących i osób towarzyszących (publiczności).

10. Uwagi końcowe:

a) Zmian w powyższym Regulaminie może dokonać tylko organizator.
b) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego Regulaminu.
c) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zawodów w przypadku złych warunków śniegowych lub pogodowych, o czym poinformuje na stronach internetowych przedszkola  
i szkoły: www.smyk.bielsko.pl, www.szkolasmyk.bielsko.pl