READ ON! A Class Library Project for Schools

22 października 2018

Uczniowie klasy 6 przystąpili do projektu czytelniczego READ ON, którego celem jest rozwijanie czytelnictwa oraz kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności. Uczniowie mają do dyspozycji biblioteczkę 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce i poziomie trudności, tak aby zgodnie ze swoimi zainteresowaniami mogli czerpać przyjemność z czytania, jednocześnie podnosząc swoje kompetencje językowe.

Głównym celem projektu jest:

 1. Rozwijanie kompetencji językowych i czytelniczych oraz umiejętności kluczowych dla odniesienia sukcesu w XXI wieku ( m.in.: myślenie krytyczne, wyszukiwanie i zarządzanie informacją, komunikowanie się) poprzez zachęcanie dzieci do czytania i kształtowanie nawyku czytania dla przyjemności
 2. Wspieranie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci oraz inspirowanie do
  działania poprzez promocję czytelnictwa
 3. Wychodzenie naprzeciw Specjalnym Potrzebom Edukacyjnym poprzez
  umożliwienie dzieciom rozwijania kompetencji czytelniczych w sposób dostosowany do
  indywidualnych możliwości każdego dziecka
 4. Wsparcie szkół i bibliotek w zakresie rozwijania czytelnictwa wśród dzieci
  zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020

Uczniowie naszej szkoły z wielkim zapałem i zaangażowaniem przystąpili do projektu. Liczymy na to, że czytanie w języku angielskim sprawi im ogromną satysfakcję i będzie ciekawym doświadczeniem.