ZARZĄDZENIE Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej Smyk

11 marca 2020

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej Smyk

z dnia 11.03.2020r.

              W sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród dzieci i młodzieży.

 

Wprowadza się w Prywatnej Szkole Podstawowej ”Smyk” niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19:

 – W dniach 12.03. – 13.03.2020 w szkole odbywać się będą zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu.

 –  od 16.03.2020 /poniedziałek/ zostają ODWOŁANE  zajęcia szkolne na okres dwóch tygodni

Informujemy, że nie jest to okres feryjny ani wakacyjny!

Należy zwrócić uwagę, aby uczniowie nie przebywali w miejscach publicznych i bardzo prosimy, aby przestrzegać zasad zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco.