Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 4 a » 4 b » 5 a » 6 a » 7 a » 8 a

Klasa 4 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 muzyka
4 a - Krzanowska J. (8)
religia
4 a rel - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 a zaj opiekuncze - Stec A. (w szkole)
plastyka
4 a - Sromek A. (9)
język polski
4 a - Madejka P. (4)
język polski
4 a - Madejka P. (4)
2 08:50-09:35 język hiszpański
4 a - Lesiak-Linnert M. (5)
technika
4 a - Sromek A. (9)
matematyka
4 a - Gąsiorek T. (8)
język angielski
4 a - Grzesik M. (8)
wychowanie fizyczne
4 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
3 09:45-10:30 religia
4 a rel - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 a zaj opiekuncze - Banatowska E. (w szkole)
informatyka
4 a - Wygaś K. (7)
język angielski
4 a - Grzesik M. (8)
wychowanie fizyczne
4 a - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
wychowanie fizyczne
4 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
4 10:40-11:25 język angielski
4 a - Grzesik M. (8)
język angielski
4 a - Grzesik M. (8)
język polski
4 a - Madejka P. (4)
język hiszpański
4 a - Lesiak-Linnert M. (10)
język angielski
4 a - Grzesik M. (9)
5 11:35-12:20 matematyka
4 a - Gąsiorek T. (8)
wychowanie fizyczne
4 a - Popiel B. (basen 1)
język polski
4 a - Madejka P. (4)
native
4 a - Mikhail R. (8)
przyroda
4 a - Gabryś E. (5)
6 12:25-13:10 język polski
4 a - Madejka P. (4)
wychowanie fizyczne
4 a - Popiel B. (basen 1)
zajęcia z wychowawcą
4 a - Grzesik M. (8)
historia
4 a - Śleziak K. (9)
matematyka
4 a - Gąsiorek T. (8)
7 13:10-13:55
8 13:55-14:40 przyroda
4 a - Gabryś E. (5)
matematyka
4 a - Gąsiorek T. (8)
9 14:45-15:30
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00

Klasa 4 b - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 język angielski
4 b - Grzesik M. (6)
język angielski
4 b - Grzesik M. (6)
język angielski
4 b - Grzesik M. (6)
native
4 b - Mikhail R. (10)
język angielski
4 b - Grzesik M. (6)
2 08:50-09:35 muzyka
4 b - Krzanowska J. (8)
historia
4 b - Śleziak K. (8)
religia
4 b rel - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 b zaj opiekuńcze - Gabryś E. (w szkole)
wychowanie fizyczne
4 b - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
język polski
4 b - Madejka P. (4)
3 09:45-10:30 matematyka
4 b - Gąsiorek T. (8)
technika
4 b - Sromek A. (9)
plastyka
4 b - Sromek A. (9)
język hiszpański
4 b - Lesiak-Linnert M. (8)
matematyka
4 b - Gąsiorek T. (8)
4 10:40-11:25 język hiszpański
4 b - Lesiak-Linnert M. (6)
informatyka
4 b - Wygaś K. (7)
matematyka
4 b - Gąsiorek T. (5)
język angielski
4 b - Grzesik M. (6)
wychowanie fizyczne
4 b - Popiel B. (hala sportowa 1)
5 11:35-12:20 zajęcia z wychowawcą
4 b - Banatowska E. (10)
wychowanie fizyczne
4 b - Popiel B. (basen 1)
przyroda
4 b - Gabryś E. (5)
matematyka
4 b - Gąsiorek T. (10)
wychowanie fizyczne
4 b - Popiel B. (hala sportowa 1)
6 12:25-13:10 religia
4 b rel - Fijak D. (6)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
4 b zaj opiekuńcze - Banatowska E. (w szkole)
wychowanie fizyczne
4 b - Popiel B. (basen 1)
język polski
4 b - Madejka P. (4)
język polski
4 b - Madejka P. (4)
przyroda
4 b - Gabryś E. (5)
7 13:10-13:55
8 13:55-14:40 język polski
4 b - Madejka P. (4)
język polski
4 b - Madejka P. (4)
9 14:45-15:30
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00

Klasa 5 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 religia
5 rel - Fijak D. (5)
język polski
5 a - Madejka P. (4)
język angielski
5 a - Bańbuła D. (10)
geografia
5 a - Gabryś E. (5)
język hiszpański
5 a - Lesiak-Linnert M. (10)
2 08:50-09:35 matematyka
5 a - Gąsiorek T. (10)
język polski
5 a - Madejka P. (4)
native
5 a - Mikhail R. (10)
język polski
5 a - Madejka P. (4)
matematyka
5 a - Gąsiorek T. (8)
3 09:45-10:30 język hiszpański
5 a - Lesiak-Linnert M. (10)
historia
5 a - Śleziak K. (8)
matematyka
5 a - Gąsiorek T. (10)
historia
5 a - Śleziak K. (5)
biologia
5 a - Pellar-Greczka A. (5)
4 10:40-11:25 język polski
5 a - Madejka P. (4)
język angielski
5 a - Bańbuła D. (9)
plastyka
5 a - Sromek A. (9)
język angielski
5 a - Bańbuła D. (9)
język angielski
5 a - Bańbuła D. (6)
5 11:35-12:20 informatyka
5 a - Wygaś K. (7)
technika
5 a - Sromek A. (9)
religia
5 rel - Fijak D. (8)
wychowanie fizyczne
5 a - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Talik Ż. (9)
6 12:25-13:10 język angielski
5 a - Bańbuła D. (10)
matematyka
5 a - Gąsiorek T. (8)
wychowanie fizyczne
5 a - Popiel B. (basen 1)
język polski
5 a - Madejka P. (4)
7 13:10-13:55 wychowanie fizyczne
5 a - Popiel B. (basen 1)
8 13:55-14:40 muzyka
5 a - Krzanowska J. (8)
wychowanie fizyczne
5 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
9 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
5 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00

Klasa 6 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 język hiszpański
6 a - Lesiak-Linnert M. (10)
technika
6 a - Sromek A. (9)
matematyka
6 a - Gąsiorek T. (8)
język angielski
6 a - Grzesik M. (6)
biologia
6 a - Pellar-Greczka A. (5)
2 08:50-09:35 religia
6 a rel - Fijak D. (6)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 zaj opiekuncze - Stec A. (w szkole)
język angielski
6 a - Grzesik M. (6)
język angielski
6 a - Grzesik M. (6)
historia
6 a - Śleziak K. (8)
język hiszpański
6 a - Lesiak-Linnert M. (6)
3 09:45-10:30 język angielski
6 a - Grzesik M. (6)
język polski
6 a - Madejka P. (4)
język polski
6 a - Madejka P. (4)
zajęcia z wychowawcą
6 a - Popiel B. (6)
język polski
6 a - Madejka P. (4)
4 10:40-11:25 matematyka
6 a - Gąsiorek T. (10)
historia
6 a - Śleziak K. (10)
native
6 a - Mikhail R. (8)
wychowanie fizyczne
6 a - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
język polski
6 a - Madejka P. (4)
5 11:35-12:20 język polski
6 a - Madejka P. (4)
matematyka
6 a - Gąsiorek T. (8)
plastyka
6 a - Sromek A. (9)
geografia
6 a - Gabryś E. (5)
matematyka
6 a - Gąsiorek T. (8)
6 12:25-13:10 muzyka
6 a - Krzanowska J. (8)
religia
6 a rel - Fijak D. (10)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
6 zaj opiekuncze - Gabryś E. (w szkole)
wychowanie fizyczne
6 a - Popiel B. (basen 1)
język angielski
6 a - Grzesik M. (6)
7 13:10-13:55 wychowanie fizyczne
6 a - Popiel B. (basen 1)
8 13:55-14:40 informatyka
6 a - Wygaś K. (7)
wychowanie fizyczne
6 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
9 14:45-15:30 wychowanie fizyczne
6 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00

Klasa 7 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 matematyka
7 a - Gąsiorek T. (9)
język angielski
7 gr1 - Bańbuła D. (10)
informatyka
7 gr2 - Wygaś K. (7)
religia
7 a rel. - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
7 zaj opiekuncze - Stec A. (w szkole)
historia
7 a - Śleziak K. (8)
matematyka
7 a - Gąsiorek T. (8)
2 08:50-09:35 język angielski
7 a - Bańbuła D. (9)
informatyka
7 gr1 - Wygaś K. (7)
język angielski
7 gr2 - Bańbuła D. (10)
język polski
7 a - Madejka P. (4)
język angielski
7 gr1 - Bańbuła D. (9)
native
7 gr2 - Mikhail R. (10)
biologia
7 a - Pellar-Greczka A. (5)
3 09:45-10:30 język polski
7 a - Madejka P. (4)
geografia
7 a - Gabryś E. (5)
geografia
7 a - Gabryś E. (5)
native
7 gr1 - Mikhail R. (10)
język angielski
7 gr2 - Bańbuła D. (9)
język angielski
7 a - Bańbuła D. (9)
4 10:40-11:25 wychowanie fizyczne
7 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
język polski
7 a - Madejka P. (4)
język angielski
7 gr1 - Bańbuła D. (10)
chemia
7 gr2 - Rothkegel F. (6)
język polski
7 a - Madejka P. (4)
chemia
7 gr1 - Rothkegel F. (10)
język hiszpański
7 gr2 - Lesiak-Linnert M. (5)
5 11:35-12:20 wychowanie fizyczne
7 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
historia
7 a - Śleziak K. (4)
chemia
7 gr1 - Rothkegel F. (6)
język angielski
7 gr2 - Bańbuła D. (10)
język polski
7 a - Madejka P. (4)
język hiszpański
7 gr1 - Lesiak-Linnert M. (6)
chemia
7 gr2 - Rothkegel F. (10)
6 12:25-13:10 język hiszpański
7 a - Lesiak-Linnert M. (9)
biologia
7 a - Pellar-Greczka A. (5)
plastyka
7 a - Sromek A. (9)
matematyka
7 a - Gąsiorek T. (8)
fizyka
7 a - Nyczka H. (10)
7 13:10-13:55
8 13:55-14:40 zajęcia z wychowawcą
7 a - Fijak D. (9)
matematyka
7 a - Gąsiorek T. (8)
wychowanie fizyczne
7 a - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
wychowanie fizyczne
7 a - Kamiński A. (hala sportowa 2)
9 14:45-15:30 muzyka
7 a - Krzanowska J. (8)
religia
7 a rel. - Fijak D. (4)
fizyka
7 a - Nyczka H. (10)
wychowanie fizyczne
7 a - Kamiński A. (hala sportowa 2)
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00

Klasa 8 a - plan lekcji

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 07:15-08:00
1 08:00-08:45 język polski
8 a - Madejka P. (4)
historia
8 a - Śleziak K. (8)
język polski
8 a - Madejka P. (4)
język angielski
8 a - Bańbuła D. (9)
język angielski
8 a - Bańbuła D. (9)
2 08:50-09:35 język polski
8 a - Madejka P. (4)
religia
8 a rel - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
8 zaj opiekuncze - Stec A. (w szkole)
zajęcia z wychowawcą
8 a - Sromek A. (9)
geografia
8 a - Gabryś E. (5)
edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Gajecka-Wróbel M. (9)
3 09:45-10:30 język angielski
8 a - Bańbuła D. (9)
język angielski
8 a - Bańbuła D. (10)
język angielski
8 a - Bańbuła D. (6)
język polski
8 a - Madejka P. (4)
język hiszpański
8 a - Lesiak-Linnert M. (6)
4 10:40-11:25 język angielski
8 a - Bańbuła D. (9)
biologia
8 a - Pellar-Greczka A. (5)
wychowanie fizyczne
8 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
historia
8 a - Śleziak K. (5)
matematyka
8 a - Gąsiorek T. (8)
5 11:35-12:20 język hiszpański
8 a - Lesiak-Linnert M. (9)
informatyka
8 a - Wygaś K. (7)
wychowanie fizyczne
8 a - Popiel B. (hala sportowa 1)
wiedza o społeczeństwie
8 a - Śleziak K. (9)
język polski
8 a - Madejka P. (4)
6 12:25-13:10 matematyka
8 a - Gąsiorek T. (5)
język polski
8 a - Madejka P. (4)
chemia
8 a - Rothkegel F. (10)
wychowanie fizyczne
8 a - Tomiczak-Kwit E. (Tańce - sala gimnastyczna w Grępielni)
chemia
8 a - Rothkegel F. (10)
7 13:10-13:55
8 13:55-14:40 matematyka
8 a - Gąsiorek T. (10)
wiedza o społeczeństwie
8 a - Śleziak K. (6)
religia
8 a rel - Fijak D. (5)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
8 zaj opiekuncze - Sromek A. (w szkole)
matematyka
8 a - Gąsiorek T. (8)
wychowanie fizyczne
8 a - Kamiński A. (hala sportowa 2)
9 14:45-15:30 fizyka
8 a - Nyczka H. (10)
matematyka
8 a - Gąsiorek T. (8)
fizyka
8 a - Nyczka H. (10)
wychowanie fizyczne
8 a - Kamiński A. (hala sportowa 2)
10 15:30-16:15
11 16:15-17:00