Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego

1 lipca 2020
Język angielski stał się jednym z podstawowych narzędzi komunikacji. Edukacja językowa jest istotna dla przyszłych sukcesów naukowych i społecznych uczniów. Angielski otwiera drzwi na świat, a my chcemy przekonać każdego że może te drzwi otworzyć na oścież. Dlatego nasza szkoła proponuje rozszerzony program nauczania języka angielskiego. Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom i potrzebom współczesności. Różnorodność form i metod pracy, korzystanie ze zróżnicowanych źródeł pozwalają uczniom biegle opanować język. Kształcenie językowe opieramy na następujących przesłankach:
  • Nauka jest bardziej skuteczna, gdy sprawia przyjemność. Uczymy się poprzez zabawę.
  • Język obcy to nie tylko przedmiot szkolny, to żywa materia, sposób na życie.
  • Język obcy najlepiej przyswajać „zanurzając się” w nim (language immersion), używając go jako jedynego środka komunikacji.
  • W procesie nauczania konieczne jest zaangażowanie z obu stron – uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu nauczania.