Podręczniki na rok szkolny 2017/2018

13 lipca 2017
 
Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018:
 
Język angielski: 
 
Incredible English 1 (2nd edition) – zeszyt ćwiczeń klasa 1
Incredible English 2 (2nd edition) – podręcznik + zeszyt ćwiczeń klasa 2
Incredible English 3 (2nd edition) – podręcznik + zeszyt ćwiczeń klasa 3
 
Język hiszpański:
 
klasa 4 – La Pandilla 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) autorzy: Luisa Hortelano, Elena Gonzales, wyd. Edelsa
klasa 5 – La Pandilla 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) autorzy: Luisa Hortelano, Elena Gonzales, wyd. Edelsa
klasa 6 – Joven.es 1 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) autorzy: Maria Angeles Palomono, wyd. Edelsa
klasa 7 – Joven.es 2 (podręcznik + zeszyt ćwiczeń) autorzy: Maria Angeles Palomono, wyd. Edelsa
 
Religia
 
klasy 1-3, kl. 7 – podręczniki zamawiane przez katechetkę p. Dobrosławę Fijak
klasy 4 – 6 – zakup we własnym zakresie (istnieje możliwość odkupienia podręcznika od klasy programowo wyższej)
 
kl. 4 – Odkrywamy Tajemnice Bożego świata, wyd. Jedność 2012
kl. 5 – Odkrywamy Tajemnice Bożego świata, wyd. Jedność 2013
kl. 6 – Odkrywamy Tajemnice Bożego świata, wyd. Jedność 2014
 
POZOSTAŁE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE BĘDĄ DOTOWANE.