OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY O JANIE PAWLE II

2 października 2014

DYPLOM UZNANIA ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE WIEDZY O JANIE PAWLE II 2014 OTRZYMALI:

Klasa IV

Emilia Padowska

Klasa V

Dominika Sadowska

Klasa VI 

Jan Cygan, Jakub Kruszyna, Tomasz Arkuszyński, Oskar Kotlarczyk, Tomasz Król.