Ogłoszenie dot. Koronawirusa

28 lutego 2020

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracamy szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk zgodnie z zaleceniami GIS.

Jednocześnie apelujemy do Rodziców uczniów, którzy w ostatnim czasie podróżowali samolotem, o uważną obserwację dziecka, a w przypadku osób, które przebywały w Chinach, Korei Południowej czy Włoszech o codzienne monitorowanie temperatury, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek objawów infekcji, o pozostawienie dziecka w domu.

Dzieci, u których zauważone zostaną objawy typowe dla grypy lub przeziębienia, nauczyciele będą odsyłać od razu do domu. 

Szkoła zaleca też Rodzicom i Nauczycielom przypominanie m.in. o częstym i dokładnym myciu rąk, zakrywaniu ust i nosa podczas kaszlu i kichania czy unikaniu bliskich kontaktów z osobami chorymi.

Pracownicy obsługi Szkoły będą podejmowali dodatkowe czynności mające na celu dezynfekowanie klamek, sprzętów i urządzeń sanitarnych. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek zalecenia, natychmiast będziemy Państwa o tym powiadamiali.