„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” w SMYKu

11 lutego 2020

Głównym celem Dnia Bezpiecznego Internetu jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Podczas najbliższych obchodów chcemy zachęcić wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. W nadchodzącym roku zwrócimy szczególną uwagę na istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

W ramach DBI 2020 w naszej szkole odbywać się będą:
*projekcje filmów nt. bezpieczeństwa w sieci;
*pogadanki na lekcjach informatyki i godzinach wychowawczych;
*cykl zajęć edukacyjnych, które uświadomią uczniom konieczność wspólnych działań zmierzających do tworzenia bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania w sieci,
*konkurs plastyczny nt. Bezpiecznego Internetu.