Aktualności SMYK

1 stycznia 2021

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. ...

Więcej...